ЛІЦЕНЗІЯ ЛІЦИТАТОРА НА ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ. ОТРИМАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО СВІДОЦТВА ЛІЦИТАТОРА (АУКЦІОНІСТА)

3900 грн.

Діяльність у сфері земельних торгів регулюється положеннями глави 21 Земельного кодексу України «Продаж земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах». Виконавцем земельних торгів  може бути будь-який суб'єкт господарювання, який уклав з організатором земельних торгів договір про їх проведення. Зверніть увагу, що визначення виконавця земельних торгів організатором земельних торгів має здійснюватися у порядку, визначеному законодавством України.

   ЛІЦИТАТОРОМ може бути фізична особа, яка має вищу освіту, пройшла навчання, склала кваліфікаційний іспит і отримала кваліфікаційне свідоцтво ЛІЦИТАТОРА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНІХ ТОРГІВ (аукціонів).Професійна підготовка ліцитаторів здійснюється навчальними закладами.

Телефонуйте 050-918-55-57, 099-233-83-54, 067-284-78-87


Стаття 32. Суб’єкти земельних торгів


1. Суб’єктами земельних торгів є:


юридична особа, яка має дозвіл (ліцензію) на проведення земельних торгів;

центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів, який здійснює ліцензування проведення земельних торгів та організовує підготовку ліцитаторів для обслуговування земельних торгів відповідно до цього Закону;

фізична або юридична особа, орган виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, державний орган приватизації, уповноважений здійснювати відчуження земельної ділянки, призначеної для продажу, або державний виконавець при виконанні передбачених законом виконавчих документів.


Стаття 33. Здійснення підготовки ліцитаторів


1. Ліцитаторами можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які мають вищу освіту, володіють державною мовою, склали кваліфікаційний іспит та одержали кваліфікаційне свідоцтво ліцитатора з проведення земельних торгів відповідно до вимог цієї статті.


Ліцитатором не може бути особа, обмежена у дієздатності або визнана недієздатною за рішенням суду.


2. Професійна підготовка ліцитаторів складається з навчання за програмою підготовки та підвищення кваліфікації ліцитаторів з проведення земельних торгів на базі навчальних закладів, які уклали відповідний договір з центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.


Вимоги до програм підготовки та підвищення кваліфікації ліцитаторів з проведення земельних торгів установлюються центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.


3. Фізичним особам, що пройшли навчання за програмою підготовки ліцитаторів та склали кваліфікаційний іспит, видається кваліфікаційне свідоцтво ліцитатора з проведення земельних торгів.


Порядок проведення кваліфікаційних іспитів та анулювання кваліфікаційного свідоцтва ліцитатора з проведення земельних торгів установлюється центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства.


Особи, які не склали кваліфікаційний іспит, допускаються до його повторного складення не раніше ніж через один рік.


Ліцитатори з проведення земельних торгів зобов’язані не рідше одного разу на три роки підвищувати кваліфікацію за програмою підвищення кваліфікації.


Видача кваліфікаційного свідоцтва ліцитатора з проведення земельних торгів та видача дубліката здійснюється навчальним закладом.

Строк видачі кваліфікаційного свідоцтва ліцитатора з проведення земельних торгів або надання письмового повідомлення про відмову у видачі кваліфікаційного свідоцтва ліцитатора з проведення земельних торгів становить 10 днів з дня складення кваліфікаційного іспиту.

Строк дії кваліфікаційного свідоцтва необмежений у часі. Невиконання вимоги, зазначеної в абзаці четвертому частини третьої цієї статті, є підставою для зупинення дії кваліфікаційного свідоцтва ліцитатора з проведення земельних торгів.


4. Підставою для відмови у видачі кваліфікаційного свідоцтва ліцитатора з проведення земельних торгів є непроходження курсу підготовки ліцитаторів з проведення земельних торгів та/або нескладення кваліфікаційного іспиту на отримання кваліфікаційного свідоцтва.


5. Кваліфікаційне свідоцтво ліцитатора може бути анульовано центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів:


а) з власної ініціативи ліцитатора;


б) у випадках:


винесення щодо ліцитатора обвинувального вироку суду, який набрав чинності;

винесення рішення суду, що набрало законної сили, про обмеження дієздатності особи (ліцитатора), визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, оголошення її померлою;

набрання законної сили рішенням суду про порушення ліцитатором вимог законодавства під час проведення земельних торгів.


6. Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів веде Державний реєстр ліцитаторів з проведення земельних торгів, які отримали кваліфікаційне свідоцтво.Конструктор сайтов
Nethouse
Nethouse.ru